آخرین اخبــــــــار

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.

15

اعضای هیأت علمی

300

دانشجویان کارشناسی

0

دانشجویان دکتری

0

دانشجویان کارشناسی ارشد

1148

دانش آموختگان

4

گروه های آموزشی

...

طرح های پژوهشی

...

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند

دربهمن ماه سال ۱۳۸۱ پس از بازدید وزیر محترم وقت علوم ، تحقیقات و فناوری از شهرستان نهاوند و بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های این شهرستان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با پذیرش ۲۵ نفر دانشجو در رشته تربیت بدنی در مقطع کارشناسی به عنوان یکی از دانشکده های اقماری دانشگاه بوعلی سینا همدان شروع به فعالیت نمود.

در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ با پیگیری های ریاست وقت دانشگاه و دستور وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری و موافقت شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به مجتمع آموزش عالی نهاوند، که بزرگترین مجتمع آموزش عالی غرب کشور است با دو رشته جدید مهندسی کشاورزی و مهندسی صنایع ارتقاء یافت.