آخرین اخبار

به گزارش روابط عمومی مجتمع، مهندس شهبازی نماینده محترم شهرستان طی بازدیدی از دانشگاه دولتی نهاوند در جریان وضعیت پروژه های عمرانی و طرح های در دست اقدام قرار گرفت. طی این بازدید که در روز جمعه ۱۰...

شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۲