آخرین اخبار

به گزارش روابط عمومی مجتمع، قبل از شروع مراسم دانشجویان با شور و نشاط  مشغول تزئین  خوابگاه جهت برگزاری مراسم و آماده کردن میوه و شیرینی تهیه شده برای مراسم بودند. این برنامه فرهنگی با...

یک‌شنبه، ۲۱ اسفند ۱۴۰۱